USTAWY O RZECZACH ZNALEZIONYCH – AKTUALNE STANOWISKO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE USTAWY O RZECZACH ZNALEZIONYCH

USTAWY O RZECZACH ZNALEZIONYCH – AKTUALNE STANOWISKO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE USTAWY
O RZECZACH ZNALEZIONYCH

analiza przepisów z ustawy, postanowienia sądowe, orzecznictwo, wnioski i zalecenia

Na szkoleniu rozpatrzymy analizę przepisów i ich dostosowanie się do ustawy jak również sytuacji, jakie miały miejsce przed i po 25.06.2015 r.

Na szkoleniu omówimy aktualne stanowisko MSWIA, w tym odpowiedzi na zadane pytania:

  • Jak traktować rzeczy znalezione w świetle definicji Depozyt?
  • Czy okres czasu przed 21.06.2015r. dla rzeczy znalezionej jest poddany pod regulacje ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
  • Czy wejście w życie ustawy z datą 21.06.2015r. jest poddane pod ustawę likwidacji niepodjętych depozytów?
  • Jak należy likwidować rzeczy znalezione, które zostały znalezione przed wejściem w życie ustawy rzeczach znalezionych?
  • Do kogo należą rzeczy będące w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych przed wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych?
  • Kto jest właścicielem rzeczy znalezionych, czy one należą do Skarbu Państwa czy powiatu przed wejściem w życie ww. ustawy?
  • Czy Starosta powinien występować do Sądu z wnioskiem o przejściu prawa na Skarb Państwa?
  • Jaka jest procedura postępowania z rzeczami znalezionymi, gdy to powiat może stać się ich właścicielem?
  • Jak postępujemy z pieniędzmi otrzymanymi przed 21.06.2015 r. i po dacie 21.06.2015 r.?

Dodatkowo uczestnicy otrzymują:

Instrukcja dla ustawy o rzeczach znalezionych wraz ze słowniczkiem stworzona na poczet w/w aktów prawnych, Regulamin funkcjonowania Biura utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych,

Wzory:

Odpowiedź: Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie materiałów zebranych, jako przykładowe pytania do przedmiotowej ustawy

Wykładowca prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia: 12 czerwca 2018, Gdańsk, Hotel Focus ul. Elbląska 85,  w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 602,70 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenie do wysłania podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub faksem na numer: (22) 811-36-74 lub  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń,
tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa: na 5 dni przed szkoleniem

 
 
 

śr.śr. siesiesiesie
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań, Warszawa

Andrzej Warwas

Formularz PDFZapisz się