USTAWY O RZECZACH ZNALEZIONYCH W KAZUSACH I ROZWIĄZANIACH PO NOWELIZACJI

Na szkoleniu także:  ANALIZA PRZEPISÓW Z USTAWY, POSTANOWIENIA SĄDOWE, ORZECZNICTWO, WNIOSKI I ZALECENIA, AKTUALNE STANOWISKO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE USTAWY O RZECZACH ZNALEZIONYCH

Zachęcamy również uczestników do przesłania własnych kazusów, które zostaną przeanalizowane na szkoleniu, oraz przedstawimy rozwiązanie problemu.

Na szkoleniu odpowiemy między innymi na pytania:

 • Jak likwidować rzeczy przyjęte przed 21.05.2018 r.,.i jaką zastosować procedurę?
 • Czy można likwidować rzeczy o znikomej wartości, które były przyjęte przed 21 06 2015 r.?
 • Czy zawsze musi być przeprowadzona likwidacji na podstawi ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, tych rzeczy, które znalazły się w Starostwie przed 21 06 2015 r?
 • Na jakiej podstawie przechodzą rzeczy na rzecz Starostwa po wejściu ustawy w życie?
 • Czy każdą rzecz znalezioną zawierające pieniądze musimy przyjąć?
 • Co zrobić, jeśli kierowca publicznego transportu lub budynku użyteczności publicznej dostarczył rzecz po 3 dniach od momentu przyniesienia przez znalazcę?
 • Kogo traktować jak znalazcę w przypadku znalezienia rzeczy przez pracowników sklepu, marketu, stacji benzynowej?
 • Jak traktować rzeczy znalezione w świetle definicji Depozyt?
 • Czy okres czasu przed 21.06.2015r. dla rzeczy znalezionej jest poddany pod regulacje ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
 • Jak należy likwidować rzeczy znalezione, które zostały znalezione przed wejściem w życie ustawy rzeczach znalezionych?
 • Do kogo należą rzeczy będące w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych przed wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych?
 • Kto jest właścicielem rzeczy znalezionych, czy one należą do Skarbu Państwa czy powiatu przed wejściem w życie ww. ustawy?
 • Czy Starosta powinien występować do Sądu z wnioskiem o przejściu prawa na Skarb Państwa?
 • Jaka jest procedura postępowania z rzeczami znalezionymi, gdy to powiat może stać się ich właścicielem?

Dodatkowo uczestnicy otrzymują:

Instrukcja dla ustawy o rzeczach znalezionych wraz ze słowniczkiem stworzona na poczet w/w aktów prawnych, Regulamin funkcjonowania Biura utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych,

Wzory: Protokół przekazania znalezionego przedmiotu, Poświadczenie znalezienia rzeczy, Zaświadczenie wydania rzeczy osobie uprawnionej, Wniosek o przekazanie rzeczy sądowi cywilnemu i zlicytowanie jej, Wyrok sądu cywilnego co do przyjęcia rzeczy znalezionej, stan depozytu na dzień 12 sierpnia 2015 roku.

Odpowiedź: Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie materiałów zebranych, jako przykładowe pytania do przedmiotowej ustawy.

Wykładowca prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia: 28 luty 2019 r., Bydgoszcz, Hotel Brda (ul. Dworcowa 94),  w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 602,70 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenie do wysłania drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub faksem na numer: (22) 811-36-74 lub  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Bydgoszcz

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line