WALORYZACJA KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH

Szkolenie jest adresowane do inwestorów oraz wykonawców robót budowlanych i obejmuje zarówno zagadnienia umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych, jak i Kodeksu cywilnego oraz zagadnienia wspólne.

Inflacja, a zwłaszcza wzrost cen materiałów budowlanych, wywołały liczne zagrożenia dla wykonawców i podwykonawców robót budowlanych. W ramach wykładu spróbujemy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak uregulowano waloryzację w PZP przed 2019 r.?
 • Czy waloryzacja w PZP z związku z Covid-19 zabezpieczała skutecznie interesy wykonawców?
 • Jak działa mechanizm waloryzacyjny w PZP po 2021 r.?
 • Jak kształtuje się sytuacja podwykonawców?
 • Czy można waloryzować wynagrodzenie w umowach zawartych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?
 • Ja ocenić szanse waloryzacji konkretnej umowy.

Program:

 1. Dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia w PZP przed 2021 r.
 2. Specustawa Covidowa a waloryzacja wynagrodzenia w praktyce.
 3. Mechanizm waloryzacji w PZP po 2021 r.
 4. Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy w PZP.
 5. Projektowane zmiany w PZP.
 6. Waloryzacja na gruncie Kodeksu cywilnego:
 • – rażąca strata,
 • – rebus sic stantibus,
 • – podstawy waloryzacji wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego
 1. Klauzule waloryzacyjne – dopuszczalność, wskazówki praktyczne,
 2. Czasowe ramy waloryzacji wynagrodzenia.
 3. Zawarcie ugody – dopuszczalność, formy, skutki
 4. Ugoda a finanse publiczne
 5. Zagrożenia i korzyści dla inwestorów oraz wykonawców i podwykonawców

Wykładowca: radca prawny, doświadczony wykładowca prowadził wykłady z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych (m.in. Politechnika Warszawska), brał udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem budowlanym w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prowadzi Kancelarię Prawną zajmując się obsługą prawną tworzenia, likwidacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniem zagadnień prawnych nieruchomości i inwestycji budowlanych. Autor wielu publikacji i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego, BHP w budownictwie (m.in. „Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, przepisy i komentarz.” „Umowy w inwestycjach budowlanych”). Od ponad 30 lat zajmujący się problematyką inwestycji budowlanych, w tym osiedli mieszkaniowych, infrastruktury technicznej, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, oczyszczalni ścieków, autostrad, linii kolejowych, metra.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • Termin: 28.02.2023 r., Szkolenie ON-LINE

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

wt.wt. lutlutlutlut
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line