ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. ANALIZA WZORÓW DECYZJI W SPRAWACH ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu omówimy:

 1. Zasady postępowania w sprawach zajęcia pasa drogowego.
 2. Zajmowanie gruntów w pasie drogowym na podstawie umów cywilnoprawnych;
 3. Zezwolenie na lokalizację obiektu, urządzenia lub reklamy ( art. 39 ust.3 ). Przesłanki odmowy jego wydania.
 4. Zasady wydawania oraz treść zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
 • – prowadzenia robót
 • – umieszczania obiektów budowlanych oraz reklam
 • – umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
 • – zajęcia na prawach wyłączności.
 1. Decyzja nakazująca przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego ( art. 36 ustawy).
 2. Wymierzanie kar pieniężnych za nielegalne zajęcie pasa drogowego
 3. ( art. 40 ust. 12);
 4. Przeniesienie praw i obowiązków z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną (art. 40 e).
 5. Wydawanie decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdów ( art. 29 ustawy)
 6. Ustalanie kar pieniężnych za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia
 7. ( art. 29a ustawy).

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • 13.07.2022 r., Szkolenie ON-LINE

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT (Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

śr.śr. liplipliplip
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line