ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH OD 29.06.2022 R. PROBLEMATYKA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO. WYBRANE ZAGADNIENIAZ PRAKTYKI ZARZĄDCÓW DRÓG.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA). 

Na szkoleniu omówimy:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych obowiązujących od 29 czerwca 2022 r.
 2. Przeniesienie praw i obowiązków z zezwoleń wydawanych na podstawie art. 29 ust. 1, 39 ust. 3, 40 ust. 1, 40e ustawy.
 3. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
 4. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót budowlanych i zasady ustalania opłat,
 5. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 6. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 7. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej. Zastosowanie art. 155 kpa.
 8. Wydawanie nakazu przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
 9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia,
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia,
 11. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • Termin: 13.07.2022 r., Szkolenie ON-LINE

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT (Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

śr.śr. liplipliplip
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line