PRAWO ENERGETYCZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

TRENER

 


Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Energetyki i Lotnictwa 1976 r., Rocznego Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH 1995 r., rocznego Podyplomowego Studium: Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa SGH 2007 r., ukończył również liczne kursy i szkolenia zawodowe. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1976, jako stażysta, konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pomp Przemysłowych. W latach 1978 – 1991 pracował w Elektrociepłowniach Warszawskich S.A. kolejno na stanowiskach: kierownik zmiany, inspektor nadzoru, kierownik Wydziału Wytwarzania, kierownik Wydziału Kontroli Eksploatacji, Główny Inżynier Elektrociepłowni Żerań. Od roku 1991 pracował w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., początkowo, jako pełnomocnik Zarządu, następnie Dyrektor Obrotu Energią Elektryczną, a od roku 1997 Dyrektor Zarządzający Systemem Przesyłowym – KDM. W latach 1999 – 2001 pracował w Elektrowniach Szczytowo Pompowych S.A. jako Wiceprezes Zarządu, następnie w okresie 2001 – 2005 pracował w Elektrim Volt S.A. kolejno, jako Dyrektor handlowy, Członek Zarządu i, od października 2002 r., Prezes Zarządu. W latach 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu PSE Operator S.A. odpowiedzialnym min. za infrastrukturę sieciową. W pierwszej połowie roku 2007 był dyrektorem Biura zamiejscowego Tauron w Warszawie. Współzałożyciel towarzystw branżowych: Towarzystwo Obrotu Energią, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, obecnie członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii i członek Towarzystwa Obrotu Energią. W latach 2008 – 2011 był członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą ze specjalizacją: doradztwo, badania i analizy techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe w obszarze elektroenergetyki. Wykonał kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz z dziedziny energetyki.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]