Prawo energetyczne– służebność przesyłu

 

TRENER 

 


sędzia orzekający jako jedyny sędzia w dwóch wydziałach: Wydziale V Gospodarczym oraz Wydziale IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Strasburgu, Prawa Europejskiego, Prawa Cywilnego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szeregu szkoleń z zakresu m. in. mobbingu, praw człowieka, prawa wspólnotowego, prawa pracy. Doświadczenie zawodowe: obecnie orzekanie w sprawach z zakresu prawa pracy i gospodarczego, asystent na wydziale prawa i administracji UG z prawa gospodarczego 1999- 2001, wykłady z prawa pracy dla wielu przedsiębiorstw, kierownik oraz wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., wykłady z prawa pracy z elementami ekonomii dla Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp., wykłady dla kadry zarządzającej oraz profesorów i doktorów z zakresu bhp Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na studiach dziennych i zaocznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, zajęcia z zakresu prawa pracy z sędziami sądów powszechnych, wykłady dla radców Prawnych na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dziedziny prawa gospodarczego oraz dla Okręgowych Rad Adwokackich z prawa pracy

 

Skontaktuj się: [Kliknij]